Vznik CINV


Mechanizmus emézy je komplexný proces závislý na mnohých biologických, chemických a nervových elektrických dráhach. Eméza je kontrolovaná a centralizovaná do mozgového kmeňa v prepletenej sieti neurónov na dorzálnom povrchu predĺženej miechy1,2,5. Táto oblasť sa označuje ako „ kontrolné centrum pre vracanie v mozgovom kmeni“ alebo dorzálny vagálny komplex. Obsahuje tri podoblasti : nucleus tractus solitarii, area postrema, a nucleus dorsalis nervi vagi5 . Existujú tri hlavné vstupy dorzálneho vagálneho komplexu, ktoré zapríčiňujú nauzeu a vracanie: chemoreceptorová spúšťacia zóna (lokalizovaná v dorzálnom vagálnom komplexe), dráhy nervus vagus (vagálna dráha ) a vestibulárna dráha1,2,3,4.


Patofyziológia CINV : Kľúčovými regulačnými oblasťami sú neuróny v dorzálnom vagálnom komplexe

Vzory emézy po chemoterapii (HEC/MEC)6


nometex,pharmacenter,nevolnost,vracanie,chemoterapia,nevolnost pri chemoterapii,vracanie z chemoterapie"

1. Hesketh PJ et al. Eur J Cancer. 2003; 39(8): 1074-1080. 2. Grunberg SM, Hesketh PJ. N Engl J Med. 1993; 329(24): 1790-1796. 3. Wattwil M, Thorn SE, et al. Anesth Analg. 2002; 95: 476-479. 4. Islam S, Jain PN. Indian J Anaesth. 2004; 48(4): 253-258. 5. Miller AD, Leslie RA. Frontiers in Neuroendocrinology. 1994; 15(4): 301-320. 6. Martin M. Oncology. 1996;53(suppl 1):26–31.