CHEMOTERAPIOU VYVOLANÁ NEVOĽNOSŤ A VRACANIE


Nevoľnosť a vracanie sú častými vedľajšími účinkami chemoterapie. Ich vznik priamo súvisí s jej mechanizmom účinku. Chemoterapia je namierená proti nádorovým bunkám, ktoré sa rýchlo a nekontrolovateľne delia. Rýchle delenie však vykazujú aj zdravé bunky, ktoré sa nachádzajú aj v sliznici tráviaceho ústrojenstva. Ich poškodenie preto vyvoláva nevoľnosť a vracanie. Chemoterapia môže spôsobovať nevoľnosť a vracanie aj jej pôsobením na centrálny nervový systém. Nie všetky lieky, radené k chemoterapii vyvolávajú tieto nežiaduce účinky. Chemoterapia je z hľadiska schopnosti vyvolávať nevoľnosť a vracanie rozdelená do 4 skupín v závislosti od intenzity. Riziko vzniku nevoľnosti a vracania závisí hlavne od typu chemoterapie, od jej dávky a frekvencie podávania. Porozprávajte sa so svojím lekárom o emetogenite (schopnosti vyvolať vracanie) vám podávanej chemoterapie.

Kedy sa vyskytuje nevoľnosť a vracanie?

Nevoľnosť a vracanie sa môžu objaviť v rôznych obdobiach v závislosti od režimu vašej chemoterapie. Tri všeobecne uznávané fázy nevoľnosti a vracania vyvolanými chemoterapiou sú:

FázaKedy sa vyskytuje?
Akútnado 24 hodín po podaní chemoterapie
Oneskorenápo viac ako 24 hodinách až do 5 dní po podaní chemoterapie
Anticipačná (očakávaná)niekoľko dní pred začatím ďalšej chemoterapie

Nádory, ktoré vo veľkej miere vyvolávajú CVNV z dôvodu liečby:

 • karcinóm prsníka
 • lymfómy
 • karcinóm pľúc
 • karcinóm hrubého čreva
 • karcinóm močového mechúra


Ste v riziku?

Rizikové faktory:
 • Nedávno podstúpená chemoterapia
 • Predchádzajúca skúsenosť s CVNV
 • Žena
 • Vek do 50 rokov
 • Cestovateľská alebo ranná nevoľnosť v minulosti
 • Pokročilé nádorové ochorenie, metastázy, kachexia
 • Úzkosť

Ak máte jeden alebo viac rizikových faktorov, ste vo zvýšenom riziku.

Na prevenciu a liečbu nevoľnosti a vracania vyvolanými chemoterapiou sa používajú rôzne lieky - antiemetiká, kortikosteridy, antihistaminiká a pod. Napriek tejto liečbe, má až 50% pacientov skúsenosti s akútnou alebo oneskorenou nevoľnosťou a vracaním. 15 – 20% pacientov nereaguje na antiemetickú liečbu, (refraktérna eméza) a u časti pacientov, pri opakovanom cykle chemoterapie je nevoľnosť a vracanie podmienené psychicky a je vyvolané napr. myšlienkou na chemoterapiu, pohľadom na infúziu fľašu, biely plášť a pod. (anticipatórna eméza).

Riešením tejto situácie môže byť NometexTM. Pridanie Nometexu k antiemetickej liečbe, ak to odporučí Váš lekár, môže navodiť rýchlu a účinnú úľavu nevoľnosti a vracaniu vyvolanými chemoterapiou.
nometex,pharmacenter,nevolnost,vracanie,chemoterapia,nevolnost pri chemoterapii,vracanie z chemoterapie"