Prečo Nometex?


V čom sa NometexTM líši?


Transdermálny účinok

Nometex má odlišný mechanizmu účinku ako liečivá. Na liečbu používa precízne naprogramované impulzy, ktoré modulujú v centre vracania v mozgu nervové dráhy prebiehajúce medzi mozgom a žalúdkom.

Bez liekov
Nometex neobsahuje liečivo a je bez rizika vzniku liekových nežiaducich účinkov alebo vzájomného pôsobenia liekov.
Nometex je neuromodulačná liečba na zaistenie pretrvávajúcej úľavy.

Prevzatie kontroly nad rýchlou úľavou
Ľahko nastavíte NometexTM keď je potrebná úľava, ktorá sa dostaví niekoľko minút po aktivácii. Po dosiahnutí úľavy pristroj vypnete. (zapnutie/vypnutie podľa potreby)

Klinicky potvrdená účinnosť
Pacienti s Nometexom majú skúsenosti s významne menším výskytom nevoľnosti a vracania vyvolanými chemoterapiou.

Odporúčaný pacientmi
V klinickom skúšaní 92 % pacientov, ktorí používali NometexTM, by odporúčalo zdravotnícku pomôcku iným pacientom podstupujúcim chemoterapeutickú liečbu.

Predĺžené trvanie
NometexTM sa môže používať 150 hodín*, čo u mnohých pacientov postačuje na 4 - 5 cyklov chemoterapie.

Použitie je jednoduché
Po nanesení gélu pripevníme pomôcku na patričné miesto, a nastavíme najvyšší pohodlný stupeň stimulácie, pri ktorom cítime tŕpnutie dlane a prsta prostredníka.


*150 hodín pri nastavenom výkonovom stupni 3.

INDIKÁCIE: NometexTM sa používa na liečbu nevoľnosti a vracania, ktoré sú spôsobené chemoterapiou. Zdravotnícka pomôcka má byť používaná samotným pacientom. UPOZORNENIE: NometexTM sa môže používať len v príslušnej oblasti. Nepoužívajte NometexTM, pokiaľ príčina nevoľnosti (nutkania na vracanie) a vracanie nie je objasnená. Nevoľnosť (nutkanie na vracanie) a vracanie sú závažné zdravotné stavy, vyhľadajte lekársku pomoc, ak príznaky pretrvávajú. NometexTM nie je kuratívny a má sa vždy používať pod lekárskym dohľadom. Výsledky liečby môžu kolísať v závislosti od charakteristík daného pacienta a od užívania liekov. NometexTM sa má uchovávať mimo dosahu detí. Pacienti s implantovaným kardiostimulátorom: Používajte tento prístroj presne podľa pokynov, aby ste zabránili možnej interferencii s kardiostimulátorom. Zabráňte umiestneniu elektród priamo na hrudník alebo v blízkosti kardiostimulátora. Prekonzultujte s lekárom, ak máte iné implantované prístroje. NometexTM sa nesmie používať nad intravenóznou (i.v.) kanylou zavedenou do ruky pacienta. Ak má pacient na ruke zavedenú intravenóznu kanylu, NometexTM sa má umiestniť na opačnú ruku. UPOZORNENIE: NometexTM obsahuje kovové elektródy. Neodporúča sa používať prístroj spoločne s elektrokauterom alebo s magnetickou rezonanciou. VEDĽAJŠIE ÚČINKY: Pri dlhodobom používaní sa môžu vyskytnúť izolované prípady podráždenia pokožky v mieste kontaktu pokožky s elektródami. Ďalšie používanie prístroja na podráždenej pokožke môže spôsobiť jej poranenie. Ak sa objaví lokálne podráždenie pokožky (začervenanie, opuch, pľuzgier alebo svrbenie), prestaňte používať prístroj. Ak podráždenie nevymizne v priebehu 24 hodín, kontaktujte prosím lekára alebo lekárnika.
Referencie:
1. Naeim A, Dy SM, Lorenz KA, et al. J Clin Oncol. 2008 Aug 10;26(23):3903-10. 2. Grunberg S. Cancer. 2004;100:2261-2268. 3. Jordan K, Sippel C, Schmoll HJ. Guidelines for Antiemetic Treatment of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting: Past, Present, and Future Recommendations. The Oncologist. 2007;12:1143-1150. 4. Treish I, Shord S, Valgus J, et al. Randomized double-blind study of the Reliefband as an adjunct to standard antiemetics in patients receiving moderately-high to highly emetogenic chemotherapy. Support Care Cancer. 2003;11(8):516-21. 5. Pearl ML, Fischer M, McCauley DL, et al. Transcutaneous electrial nerve stimulation as an adjunct for controlling chemotherapy-induced nausea and vomiting in gynecologic oncology patients. Cancer Nurs. 1999;22(4):307-11. 6. Slotnick RN. safe, successful nausea suppression in early pregnancy with P-6 acustimulation. J Reprod Med. 2001;46:811–814.

nometex,pharmacenter,nevolnost,vracanie,chemoterapia,nevolnost pri chemoterapii,vracanie z chemoterapie"