Liečba CINV


Farmakologická liečba CINV znamená prevenciu a liečbu akútnej a oneskorenej emézy, vyvolanej chemoterapiou.

Najčastejšie sa používajú v liečbe CINV:
  • antagonisty serotonínu (5-HT3)
  • antagonisty NK-1 receptora
  • Kortikosteroidy
  • antagonisty dopamínových receptorov


V súčasnosti antiemetecké protokoly zahŕňajú aj novšie prípravky ako sú palonosteron a aprepitant.
Napriek tomu, má skúsenosti s CINV stále veľký počet pacientov, hlavne v oneskorenej fáze.
Riešením by mohlo byť pridanie nefarmakologickej liečby – transdermálnej neuromodulácie pomocou zdravotníckej pomôcky Nometex.

nometex,pharmacenter,nevolnost,vracanie,chemoterapia,nevolnost pri chemoterapii,vracanie z chemoterapie"