Pomôžte va‘im pacientom prevziať kontrolu nad CINV*
NometexTM - transdermálna neuromodulačná zdravotnícka pomôcka
schválená FDA na liečbu chemoterapiou vyvolanej nevoľnosti a vracania.

Pridanie Nometexu k antiemetickej liečbe CINV:

  • Navodí rýchlu a účinnú úľavu1,2
  • Účinný aj u refraktérnych pacientov3
  • Bez liekových nežiadúcich účinkov a interakcií
  • 150 hodín** liečby CINV
*CINV – Chemotherapy induced nausea and vomiting
** Pri nastavenom stupni číslo 3 (liečba pre minimálne 3 cykly chemoterapie)Nometex je v SR registrovaný ako zdravotnícka pomôcka, ‘tátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) ako: Prístroj neurostimulačný ReliefBand® Nometex™, transdermálny, model N2C; s vodivým gélom, pod kódom P 90048.
Je dostupná u distribútorov: Phoenix, Unipharma, Medard.

1. Treish I, et al. Randomized, double-blind study of the ReliefBand as an adjunct to standard antiemetics in patients receiving moderately-high to highly emetogenic chemotherapy. Support Care Cancer. 2003;11:516-521.
2. Ozgür Tan M, Sandikçi Z, Uygur MC, et al. Combination of transcutaneous electrical nerve stimulation and ondansetron in preventing cisplatin-induced emesis. Urol Int. 2001;67(1):54-8.
3. Choo SP, Kong KH, Lim WT et al. J Altern Complement Med. 2006 Dec;12(10):963-9.

nometex,pharmacenter,nevolnost,vracanie,chemoterapia,nevolnost pri chemoterapii,vracanie z chemoterapie"