Nometex - Klinická účinnosť

Nometex bol hodnotený vo viacerých klinických štúdiách ako doplnok k štandardne podávaným antiemetikám u pacientov, ktorým bola aplikovaná stredne až vysoko emetogénna chemoterapia.
Pri akútnej a oneskorenej CINV sa v porovnaní so štandardnou antiemetickou liečbou, v ramenách, kde sa k liečbe pridal Nometex, znížilo priemerné skóre nevoľnosti (nauzea) o 45% až 70 % a priemerné skóre vracania sa znížilo o 58% až 66%. Výsledky boli štatisticky signifikantné. Celkovo sa pozoroval významný pokles epizód vracania, dávenia a závažnosti nevoľnosti.nometex,pharmacenter,nevolnost,vracanie,chemoterapia,nevolnost pri chemoterapii,vracanie z chemoterapie"