CINV - Stále medicínsky problém (CINV - Chemotherapy induced nausea and vomiting)

 • Ročne je v SR diagnostikovaných približne 28 000* prípadov karcinómov
  • 80% dostáva chemoterapiu/rádioterapiu

 • 35% dostáva HEC, 30% dostáva MEC režim
  • Väčšina pacientov v súčasnosti dostáva kombináciu 2-3 antiemetík na jeden cyklus
   • až 50% HEC/MEC pacientov môže mať skúsenosť so zlyhaním v oneskorenej fáze a 15-25% v akútnej fáze aj so súčasnými liečebnými protokolmi
   • až 15-20% pacientov môže byť refraktérnych pri 3-ťom cykle podania antiemetík, čo znamená, že zlyhávajú všetky terapie/protokoly
   • až 30% má nekontrolovanú CINV v anticipačnej fáze.


  Vnímanie pacientov: Kategórie NÚ podľa pacientov

  Oneskorená a závažná CINV takmer (porovnateľná) na rovnakej úrovni ako smrť  Vnímanie vs. Realita: (po liečbe podľa protokolu)

  HEC & MEC chemoterapia, pacienti vs. poskytovatelia starostlivosti  HEC = vysoko emetogénna chemoterapia
  MEC = stredne emetogénna chemoterapia

  Source: Grunberg SM, et al. Cancer. 2004 May 15;100(10):2261-8.,
  David G War et al., JCO April 2005. 23, (12) 2822-30
  J.Gralla, et al., Annals of Oncology 14: 1570-1577,2003
  Martin M. Oncology. 1996;53(suppl 1):26–31.
  *Source: NCZIK - incidencia údaj za rok 2007 – 28 131 prípadov

  nometex,pharmacenter,nevolnost,vracanie,chemoterapia,nevolnost pri chemoterapii,vracanie z chemoterapie"