Benefit pre pacienta


  • Neinvazívna technológia transdermálnej neuromodulácie
  • Klinicky preukázaná účinnosť
  • Rýchly nástup účinku
  • Bez liekových interakcií a nežiadúcich účinkov
  • Minimálne vedľajšie účinky
  • Pacientom kontrolovaná liečba: Zapnutie/vypnutie podľa potreby
  • Jednoduché používanie zdravotníckej pomôcky

INDIKÁCIE: NometexTM sa používa na liečbu chemoterapiou vyvolanej nevoľnosti a vracania. Zdravotnícka pomôcka má byť používaná samotným pacientom.
UPOZORNENIE: NometexTM sa môže používať len v príslušnej oblasti. Nepoužívajte NometexTM, pokiaľ príčina nevoľnosti (nutkania na vracanie) a vracanie nie je objasnená. Nevoľnosť (nutkanie na vracanie) a vracanie sú závažné zdravotné stavy, vyhľadajte lekársku pomoc, ak príznaky pretrvávajú. NometexTM nie je kuratívny a má sa vždy používať pod lekárskym dohľadom. Výsledky liečby môžu kolísať v závislosti od charakteristík daného pacienta a od užívania liekov. NometexTM sa má uchovávať mimo dosahu detí. Pacienti s implantovaným kardiostimulátorom: Používajte tento prístroj presne podľa pokynov, aby ste zabránili možnej interferencii s kardiostimulátorom. Zabráňte umiestneniu elektród priamo na hrudník alebo v blízkosti kardiostimulátora. Prekonzultujte s lekárom, ak máte iné implantované prístroje. NometexTM sa nesmie používať nad intravenóznou (i.v.) kanylou zavedenou do ruky pacienta. Ak má pacient na ruke zavedenú intravenóznu kanylu, NometexTM sa má umiestniť na opačnú ruku.
UPOZORNENIE: NometexTM obsahuje kovové elektródy. Neodporúča sa používať prístroj spoločne s elektrokauterom alebo s magnetickou rezonanciou.
VEDĽAJŠIE ÚČINKY: Pri dlhodobom používaní sa môžu vyskytnúť izolované prípady podráždenia pokožky v mieste kontaktu pokožky s elektródami. Ďalšie používanie prístroja na podráždenej pokožke môže spôsobiť jej poranenie. Ak sa objaví lokálne podráždenie pokožky (začervenanie, opuch, pľuzgier alebo svrbenie), prestaňte používať prístroj. Ak podráždenie nevymizne v priebehu 24 hodín, kontaktujte prosím lekára alebo lekárnika.


Referencie:

1. Kris MG, Hesketh PJ, Somerfield MR et al. American Society of Clinical Oncology guideline for aniemetics in oncology; Update 2006. J Clin Oncol 2006;24:2932–2947. 2. Roila F, Hesketh PJ, Herrstedt J et al. Antiemetic Subcommittee of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer. Prevention of chemotherapy- and radiotherapy-induced emesis: Results of the 2004 Perugia Internation Antiemetic Consensus Conference. Ann Oncol 2006;17:20–28. 3. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Antiemesis, V.1.2007. Available at http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/antiemesis.pdf. Accessed August 3, 200. 4. Jordan K, Sippel C, Schmoll HJ. Guidelines for Antiemetic Treatment of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting: Past, Present, and Future Recommendations. The Oncologist. 2007;12:1143-1150. 5. Treish I, et al. Randomized, double-blind study of the ReliefBand as an adjunct to standard antiemetics in patients receiving moderately-high to highly emetogenic chemotherapy. Support Care Cancer. 2003;11:516-521. 6. Shen J, Wenger N, Glaspy J, et al. JAMA. 2000 Dec 6;284(21):2755-61. 7. Ozgür Tan M, Sandikçi Z, Uygur MC, et al. Combination of transcutaneous electrical nerve stimulation and ondansetron in preventing cisplatin-induced emesis. Urol Int. 2001;67(1):54-8. 8. Pearl ML, et al. Transcutaneous electrical nerve stimulation as an adjunct for controlling chemotherapy-induced nausea and vomiting in gynecologic oncology patients. Cancer Nurs. 1999; 22:307-311. 9. Choo SP, Kong KH, Lim WT et al. J Altern Complement Med. 2006 Dec;12(10):963-9.

nometex,pharmacenter,nevolnost,vracanie,chemoterapia,nevolnost pri chemoterapii,vracanie z chemoterapie"