Ako sa používa Nometex

Lokalizácia

Vyhľadajte vhodné miesto na zápästí. Môžete použiť ľubovoľné zápästie, správne miesto sa nachádza medzi dvoma šľachovými úponmi na vnútornej strane zápästia, približne dva prsty od ryhy prebiehajúcej medzi zápästím a rukou.

Aplikácia

Vybrané miesto najprv očistite. Aplikujte malú kvapku gélu miernym stlačením tuby a rotačnými pohybmi ho rozotrite do veľkosti väčšej mince tak, aby sa vytvorila tenká lesklá vrstva.

Aktivácia a úprava

Priložte prístroj na miesto potreté gélom a pripevnite ho pohodlne k zápästiu.

  • Stlačte vypínač v strede prístroja, aby ste ho zapli.
  • Zvyšujte stupeň výkonu až na najvyššie možný pohodlný stupeň opakovaným stlačením tlačidla vypínača.
  • Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd tlačidlo vypínača.

Po nasadení a aktivácii Nometexu, skúšajte hľadať správne miesto, pri ktorom budete cítiť tŕpnutie dlane a prsta prostredníka už pri stupni číslo I. Správne miesto hľadajte jemnými posunmi prístroja na ruke. Pokiaľ nebudete cítiť tŕpnutie dlane a prsta prostredníka, prepnite na stupeň číslo II a postup opakujte prepínaním na vyššie stupne, až pokým nebudete cítiť tŕpnutie dlane a prsta prostredníka. Najčastejšie býva dosiahnutá spoľahlivá stimulácia pri stupni číslo III.

Je veľmi dôležité, aby pacienti cítili tŕpnutie prsta prostredníka, pre úplný účinok zdravotníckej pomôcky.

Nometex – 150 hodín* liečby nevoľnosti a vracania vyvolanými chemoterapiou.

*Pri nastavenom stupni číslo III.


nometex,pharmacenter,nevolnost,vracanie,chemoterapia,nevolnost pri chemoterapii,vracanie z chemoterapie"